CFGS

Cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis professionalitzadors que formen part de l'educació superior i que preparen l'alumnat per a l'activitat qualificada en un camp professional.

Aquests ensenyaments tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics) i s'agrupen en famílies professionals.

La titulació que s'obté en finalitzar un cicle formatiu de grau superior és la de tècnic o tècnica superior del perfil professional corresponent, que permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

CFGS per famílies

Durada dels estudis

La durada del cicle és de 2.000h distribuïdes en dos cursos acadèmics, que incolu els mòduls curriculars i la formació en centres de treball (FCT).