Tècnic/a superior en Disseny i moblament

Descripció

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

Fusta, moble i suro

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat DUAL Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat DUAL Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, el conveni Dual són més hores a l'empresa, entre 800 i 1000)

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Dibuixant projectista de mobles
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de productes de fusteria i mobles
  • Projectista de fusteria i moble
  • Grent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures
  • Tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro
  • Encarregat o encarregada d'oficina tècnica
  • Cap de fabricació
  • Controlador o controladora de producció
  • Cap de secció
  • Cap d'equip.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família