El centre

Biblioteca

La biblioteca de l'Escola del Treball és una biblioteca escolar tècnica professional amb més de cent anys d'història a la formació professional.

La nostra biblioteca és un servei a tota la nostra comunitat educativa que conté un fons total de més de 40.000 exemplars, dels quals al voltant d'uns 6.000 es troben en la sala principal en lliure accés per a consulta i préstec dels nostres alumnes; la resta de material forma part del nostre fons històric i de temàtica tècnica des de mitjans del segle XIX i al qual acompanya una col·lecció fotogràfica i documental des dels inicis de l'Escola amb la Mancomunitat el 1914.

La biblioteca de l'Escola compta amb quasi un centenar de llocs d'estudi i treball, 24 ordinadors en sala, WIFI i servei de consulta i préstec. Volem donar un servei a tots els nostres alumnes dels ensenyaments postobligatoris tècnics i professionals d'avui.

Consulta del fons

Podeu consultar el catàleg en línia de la biblioteca clicant l'enllaç.

Horari

De dilluns a divendres.

9.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h

Tràmits

Sol·licitud del carnet lector

Sol·licitud del carnet lector

Amb aquesta sol·licitud podeu realitzar el tràmit d'inscripció, modificació, cancel·lació i petició del duplicat del carnet lector de la biblioteca que us permet accedir al servei de préstec.

Alumnat: Per sol·licitar el carnet lector i fer ús del servei de préstec haureu d'omplir el full de sol·licitud del carnet lector i lliurar-lo presencialment en el punt d'informació de la biblioteca. En cas que no disposeu de recursos per imprimir la sol·licitud, demaneu un imprès a la biblioteca que haureu d'omplir a mà i presentar-la. Aquest tràmit implica deixar en dipòsit un euro en el moment de lliurar la sol·licitud.

Professorat: Per sol·licitar el carnet lector i fer ús del servei de préstec haureu d'omplir el full de sol·licitud del carnet lector i lliurar-lo presencialment en el punt d'informació de la biblioteca. En cas que no disposeu de recursos per imprimir la sol·licitud, demaneu un imprès a la biblioteca que haureu d'omplir a mà i presentar-la.

Sol·licitud de préstec de llibres per a l'alumnat acollit al Programa de Cohesió Social

Sol·licitud de préstec de llibres per a l'alumnat acollit al Programa de Cohesió Social

En cas de necessitat de demanar aquest ajut, poseu-vos en contacte amb el vostre tutor/a que us ajudarà a gestionar el tràmit. La sol·licitud i documentació s'ha de presentar presencialment al punt d'informació de la biblioteca o bé a la prefectura d'estudis. Podeu presentar les vostres sol·licituds dintre del primer trimestre del curs escolar.

Sol·licitud de consulta del fons bibliogràfic i arxivístic

Sol·licitud de consulta del fons bibliogràfic i arxivístic

Les sol·licituds s'han de fer arribar per correu electrònic a: biblioteca@escoladeltreball.org

Sol·licitud de reproducció i ús del fons bibliogràfic i arxivístic

Sol·licitud de reproducció i ús del fons bibliogràfic i arxivístic

Les sol·licituds s'han de fer arribar per correu electrònic a: biblioteca@escoladeltreball.org

Sol·licitud desiderates alumnat

Sol·licitud desiderates alumnat

Alumnat: Podeu proposar la compra de llibres, vídeos, revistes o altres materials que no es trobin a la biblioteca i estiguin relacionats/des amb els vostres estudis. Feu arribar la sol·licitud desiderates alumnat per correu electrònic a biblioteca@escoladeltreball.org per tramitar les vostres peticions.

Sol·licitud desiderates professorat

Sol·licitud desiderates professorat

Professorat: Podeu proposar la compra de llibres, vídeos, revistes o altres materials que no es trobin a la biblioteca i estiguin relacionats/des amb la vostra matèria, ja siguin d'interès per al professorat o per l'alumnat. Feu arribar la sol·licitud desiderates professorat a biblioteca@escoladeltreball.org per tramitar les vostres peticions.

Sol·licitud desiderates personal de PAS

Sol·licitud desiderates personal de PAS

Personal de PAS: Podeu proposar la compra de llibres, revistes o altres materials que no es trobin a la biblioteca, destinat a fomentar la lectura a la comunitat del personal de PAS de l’Institut Escola del Treball. Feu arribar la sol·licitud desiderates personal de PAS a biblioteca@escoladeltreball.org per tramitar les vostres peticions.

Protecció de dades

Serveis pels usuaris

 • Informació i orientació als lectors
 • Préstec (restringit a la comunitat educativa del centre)
 • WIFI, ordinadors de sobretaula i tauletes tàctils
 • Ajuts de préstec de llibres per a la cohesió social

Altres biblioteques

Recordeu que teniu al vostre abast les biblioteques públiques del barri:

 • Biblioteca Joan Miró
  Carrer Vilamarí, 61
 • Biblioteca Sofia Barat
  Carrer Girona, 64
 • Biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles
  Carrer Comte d’Urgell, 145-147
 • Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
  Carrer Comte Borrell, 44-46

Contacte