El centre

Propòsit de l'escola

Qui som i per a què? La nostra missió

Som un centre públic d'ensenyaments post-obligatoris del Departament d'Educació, depenent del Consorci d'Educació de Barcelona. Com s'ha explicat en l'apartat anterior, comptem amb una llarga història formant tècnics i especialistes per la qual cosa és reconegut com a un centre de referència en Formació Professional.

No obstant això, ja fa anys que l'Escola imparteix també els ensenyaments de Batxillerat, entre d'altres. És voluntat del Centre (és la nostra missió) prestar un servei educatiu amb rigor i d'excel·lència i oferir una formació integral de qualitat, capaç de formar professionals ben qualificats, mitjançant l'adquisició de competències, afavorint la inserció laboral i la promoció.

Per aconseguir-ho, donarem respostes als requeriments, aspiracions i expectatives de l'alumnat, de les seves famílies i de l'entorn sociolaboral (els nostres grups d'interès), amb l'adient adaptació als reptes, oberts a les innovacions i a l'evolució de les noves tecnologies, amb "recursos humans" i "tècnics" aplicant el nostre compromís amb criteris de "Qualitat Total".

Volem explicitar també el nostre compromís amb la prevenció dels riscos laborals en un entorn de gestió integrat del servei, creant ambients de treball de qualitat i segurs, i mantenint el compromís de l'organització amb la consulta i la participació de la comunitat educativa i de les empreses col·laboradores.

Què volem ser? La nostra visió

L'Escola aspira a ser reconeguda socialment com l'Institut de Formació Professional de referència de Catalunya, per tradició, per vocació i història, pels seus resultats de formació, i perquè potencia el desenvolupament personal i la competència professional dels seu alumnat facilitant la seva incorporació a la vida activa mitjançant la inserció laboral.

També aspirem a tenir un prestigi per la qualitat de la gestió, per la imatge externa, per l'obertura i la relació amb l'entorn social, econòmic i tecnològic; mantenint sempre un bon clima de treball i el millor tracte humà entre tots els integrants de la comunitat educativa.

Els valors de l'Escola del Treball de Barcelona

 • Assumir els principis de la Gestió de Qualitat i Millora contínua com a autèntic catalitzador dels nostres esforços.

 • Aplicarem en la nostra gestió interna els conceptes fonamentals de l'Excel·lència: orientació cap als resultats, orientació al client, lideratge i constància en els objectius, gestió per processos i fets, desenvolupament i implicació de les persones, aprenentatge, innovació i millora continua, desenvolupament d'aliances i responsabilitat social.

 • Professionalitat.

 • La qualitat entesa com a capacitat per identificar necessitats dels usuaris i satisfer llurs expectatives i necessitats.

 • Gestió basada en el lideratge participatiu, del treball en equip i en la responsabilitat de cadascun dels membres que treballen en el centre, en un clima que afavoreixi la participació activa i creativa.

 • La implantació gradual de la gestió per processos i fets.

 • Confiar la identificació d'oportunitats, de millora i la resolució de problemes a tots els integrants de l'organització educativa, en un clima de participació i respecte.

 • Escoltar i analitzar propostes. Crear un clima de treball basat en la participació.

 • Conducta ètica responsable que, per sobre d'interessos particulars, prevalguin els col·lectius en favor d'una fita comuna.

 • Actitud receptiva i oberta a les demandes de la Comunitat Educativa.

 • Voluntat per afrontar els canvis.