Tècnic/a superior en Construccions metàl·liques

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar documentació tècnica per a la definició del producte i del procés de fabricació, el muntatge i la reparació de construccions metàl·liques, i per controlar la producció assignada.

Fabricació mecànica

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Delineant projectista de construccions metàl·liques

  • Tècnic o tècnica en processos de fabricació, muntatge i reparació de construccions metàl·liques

  • Tècnic o tècnica en processos de soldatge

  • Cap de muntatge i reparació de construccions metàl·liques

  • Inspector o inspectora de soldatge

  • Inspector o inspectora de qualitat

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família