Tècnic/a superior en Administració i finances

Descripció

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Administració i gestió

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Una línia es fa 1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h). Una altra línia només de tarda (primer i segon a la tarda, de 16 a 22h)

Sortida laboral

 • Administratiu o administrativa d'oficina

 • Administratiu o administrativa comercial

 • Administratiu financer o administrativa financera

 • Administratiu o administrativa comptable

 • Administratiu o administrativa de logística

 • Administratiu o administrativa de banca i d'assegurances

 • Administratiu o administrativa de recursos humans

 • Administratiu o administrativa de l’administració pública

 • Administratiu o administrativa d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories

 • Tècnic o tècnica en gestió de cobraments

 • Responsable d'atenció al client

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família