Tècnic/a superior en Química Industrial

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats.

Química

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Encarregat o encarregada de planta química

  • Encarregat o encarregada d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics

  • Supervisor o supervisora d'àrea de producció d'energia, de serveis auxiliars

  • Supervisor o supervisora de refineries de petroli i gas natural

  • Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic, magatzems en indústries químiques

  • Cap de parc de tancs en indústries químiques

  • Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics

  • Supervisor o supervisora de sistemes de control, de cambra de control, d'àrea en plantes de química de transformació o de condicionat

  • Responsable de formulació

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ