Cursos del SOC

Cursos de Professionalització

Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur.

També hi ha la possibilitat de realitzar formació a distància mitjançant el programa e-formació, d'entre 25 i 50 hores de durada.

La formació contínua pretén millorar la qualificació professional de les persones treballadores per tal d'adaptar els seus perfils a les necessitats empresarials. Va dirigida principalment a treballadors/ores en actiu, tot i que permet també l'accés de treballadors/ores en situació d'atur.

La formació professional per a l'ocupació és la que correspon a l'àmbit laboral i té com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció o reinserció laboral, per mitjà de la consecució i perfeccionament de les competències professionals. Aquesta formació s'organitza en diferents nivells de qualificació professional per adaptar-se al nivell professional de la persona, ja sigui per iniciar la qualificació o bé per especialitzar-se.

L'objectiu de la formació professional per a l'ocupació és aconseguir una millora de la qualificació i de l'ocupabilitat de les persones treballadores, ja estiguin en situació d'atur o en actiu.

Els programes formatius són de caràcter teoricopràctic i tenen com a finalitat adquirir i/o millorar les competències professionals dels participants per tal d'incrementar-ne les possibilitats d'inserció laboral i la promoció en el treball.

L'Escola del Treball com a centre de formació acreditat ofereix cursos del catàleg del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

L'oferta formativa ofertada es programa durant el curs. En aquest moments a l'EdT s'imparteixen els cursos:

ELES0209

(pendent)

Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades

Indústria avançada intel·ligent

ARGI0209

(en curs)

Impressió digital

Indústries creatives i art

FMEC0210

(en curs)

Soldadura per oxigàs i soldadura MIG/MAG.

Construccions metàl·liques

FMEC0110

(en curs)

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG

Construccions metàl·liques