Cursos del SOC

Cursos de Professionalització

Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur.

La formació contínua pretén millorar la qualificació professional de les persones treballadores per tal d'adaptar els seus perfils a les necessitats empresarials. Va dirigida principalment a treballadors/ores en actiu, tot i que permet també l'accés de treballadors/ores en situació d'atur.

La formació professional per a l'ocupació és la que correspon a l'àmbit laboral i té com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció o reinserció laboral, per mitjà de la consecució i perfeccionament de les competències professionals. Aquesta formació s'organitza en diferents nivells de qualificació professional per adaptar-se al nivell professional de la persona, ja sigui per iniciar la qualificació o bé per especialitzar-se.

L'objectiu de la formació professional per a l'ocupació és aconseguir una millora de la qualificació i de l'ocupabilitat de les persones treballadores, ja estiguin en situació d'atur o en actiu.

Els programes formatius són de caràcter teoricopràctic i tenen com a finalitat adquirir i/o millorar les competències professionals dels participants per tal d'incrementar-ne les possibilitats d'inserció laboral i la promoció en el treball.

L'Escola del Treball com a centre de formació acreditat ofereix cursos del catàleg del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

L'oferta formativa ofertada es programa durant el curs. En aquest moments a l'EdT s'imparteixen els cursos:

IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (Informàtica i comunicacions)

Proper inici setembre de 2024

FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació  mecànica (Construccions metàl·liques)

Proper inici setembre de 2024

ARGI0209 Impressió digital (Indústries creatives i art)

(en curs)

FMEC0210 Soldadura per oxigàs i soldadura MIG/MAG (Construccions metàl·liques)

(en curs)

ADGD108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditories (Administració i gestió)

(en curs)

QUI0308 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics (Química)

(en curs)