Tècnic/a superior en Energies renovables

Descripció

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l'operació i manteniment de parcs i instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar projectes, i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

Energia i Aigua

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics, que inclou els mòduls curriculars i la formació en centres de treball (FCT).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

 • Tècnic o tècnica de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques
 • Responsable de muntatge de parcs eòlics
 • Responsable de muntatge d'aerogeneradors
 • Especialista muntador d'aerogeneradors
 • Especialista en manteniment de parcs eòlics
 • Promotor o promotora d'instal·lacions solars
 • Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques
 • Muntador i operador o muntadora i operadora d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família