Tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Informàtica i telecomunicacions

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics, que inclou els mòduls curriculars i la formació en centres de treball (FCT).

Tarda (de 16 a 22 h) NOTA: El 1r curs de DAM passarà a realitzar-se en torn de matí el curs 2024-25.

Sortida laboral

  • Tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques de propòsit general i en l'àmbit de l'entreteniment i de l'informàtica mòbil

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família