Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial

Descripció

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental

Instal·lació i manteniment

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics, que inclou els mòduls curriculars i la formació en centres de treball (FCT).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials
  • Cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials
  • Cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família