Tècnic/a superior en Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i supervisar l'activitat d'un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d'assaig i anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i productes químics o alimentaris per a la investigació o el control de qualitat.

Química

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Tècnic o tècnica de laboratori i de control de qualitat
  • Analista d'investigació i desenvolupament
  • Analista d'aigües i
  • Analista de matèries primeres i de productes acabats.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ