El centre

Presentació i història

Els nostres orígens.

Els orígens de l'Escola se situen al segle XIX, durant l'època de la industrialització a Catalunya, i davant la necessitat de preparar obrers qualificats per a fer front a la competència europea i als nous reptes d'aquest despertar industrial.

L'any de la fundació la matriculació global fou de 249 alumnes que es distribuïen entre manyans de màquines, fonedors i modelistes, electricistes, tèxtils, operaris de la indústria química, fusters, paletes, calderers, planxistes i fumistes. Les normes de matriculació aquell curs eren les següents:
  • Tenir 14 anys
  • Saber llegir i escriure i conèixer les quatre regles fonamentals de l'aritmètica
  • Ser obrer d'ofici; justificant aquest requisit per mitjà d'un certificat emès per un taller o societat obrera
  • Pagar 5 pessetes de matrícula i 2,50 pessetes de pòlissa
  • L'enseyament serà en llengua catalana
  • L'alumne que abandoni l'ofici podrà ser invitat a deixar els estudis
L'entrada principal (c. 1919)

L'etapa pedagògica primerenca de l'Escola comprèn des de la seva fundació fins al 1923 i cal destacar els plans i programes educatius establerts per professors i tècnics il·lustres com ara Esteve Terrades, Serrat i Bonastre, Planell, Josep Maria Jujol, etc.

La pedagogia que s'aplicava al centre era l'aconsellada pels congressos de pedagogia d'arreu del món i que els homes de la Mancomunitat van establir en les seves escoles, és a dir:

  • Fugir del verbalisme
  • Implantació del mètode intuïtiu i experimental
  • Organitzar les ensenyances d'acord amb un pla cíclic, que avancés progressivament sense salts en l'aprenentatge.

Inicis i Mancomunitat

1873

1875 - 1907

1913

1914

1918

1919

1923

Dictadura de Primo de Rivera

1923

Segona República

1930

Guerra Civil

1936

Dictadura franquista

1939

1945

1949

1955

1960

1961

L’Escola des de la Democràcia

1975

1984

1986

Els anys noranta

1990

1993

1996

L’Escola més aprop (2000-2015)

2007

2010

2014

La modernització de l’Escola

2015

Actualitat

L’Escola del Treball actualment és un centre d’ensenyaments postobligatoris i presencials, de caràcter públic, depenent del Consorci d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya). Disposa de la més gran oferta educativa de Catalunya.

El Conseller d'Educació, Ernest Maragall, va lliurar el 2007 el certificat internacional UNE-EN-ISO 9001:2000 que acredita la qualitat de gestió del centre i realitza les oportunes auditories per una empresa certificadora.

El 2010, en el marc de l'acte d'inauguració de la 10a jornada de Qualitat en l'Educació, Carmelo Gómez, el director, recull el diploma del Departament d'Eduacació i el certificat de l'Associació Catalana per l'Excel·lència QUALIcat.

QUALIcat ha desenvolupat conjuntament amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un model d'excel·lència educativa certificable, e2cat, adreçat a tots centres docents, basat amb el model europeu EFQM, i amb el qual hem certificat diversos centres educatius públics i privats.

Avui, en ple segle XXI és voluntat del centre oferir una formació integral de qualitat, capaç de formar professionals ben qualificats, mitjançant l’adquisició de competències i afavorint la inserció laboral i la promoció.

Per aconseguir-ho, donarem respostes als requeriments i expectatives de l’entorn sociolaboral i grups d’interès, amb l’adequada adaptació als reptes i a l’evolució de les noves tecnologies característiques de Societat del Coneixement, amb "recursos humans" i "tècnics" aplicant el nostre compromís amb els criteris de "Qualitat Total".