Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions. 

Informàtica i telecomunicacions

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

 • Tècnic o tècnica en administració de sistemes

 • Responsable d'informàtica

 • Tècnic o tècnica en serveis d'Internet

 • Tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica

 • Personal de suport tècnic

 • Tècnic o tècnica en teleassistència

 • Tècnic o tècnica en administració de base de dades

 • Tècnic o tècnica de xarxes

 • Supervisor o supervisora de sistemes

 • Tècnic o tècnica en serveis de comunicacions

 • Tècnic o tècnica en entorns web

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família