Servei de Mediació Escolar

La mediació és una eina educativa i preventiva davant dels conflictes. Serveix per resoldre'ls entre els afectats, parlant i fent pactes.​ La participació és voluntària i tot el que es diu és confidencial, garantint-se la imparcialitat del mediador.

L'Escola del Treball té a disposició de qui ho necessiti un servei de mediació escolar

Què és un Servei de Mediació?

  • El servei de mediació és una acció educativa i preventiva davant dels conflictes.​
  • És una manera de resoldre conflictes nosaltres mateixos, parlant i fent pactes.​
  • A la trobada de mediació tothom pot expressar el seu punt de vista i proposar solucions.​
  • El mediador no jutja, no dóna consells ni pren decisions.​
  • Els protagonistes dels conflictes decideixen ells mateixos la manera de resoldre el conflicte .​
  • La participació és sempre voluntària i tot el es que diu és confidencial.​
  • És un instrument molt útil per ensenyar els alumnes a gestionar els seus conflictes sense recórrer a la violència.​
  • És un recurs educatiu que no pretén substituir les sancions previstes al Reglament de Règim Interior.​

Qui pot accedir al servei de mediació?

Tots els alumnes, professors, i personal del centre que voluntàriament vulguin resoldre un conflicte de convivència.

Com accedir al servei de mediació?

A través del tutor/a, d'un professor/a, directament a l'equip directiu, a l'equip de cohesió social o al Mediador del centre.