Tècnic/a superior en Projectes d'edificació

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'edificació, realitzar replantejaments d'obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Edificació i obra civil

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Matí (de 8 a 14 h)

Sortida laboral

 • Delineant projectista d'edificacions

 • Delineant d'edificacions

 • Delineant d'instal·lacions

 • Maquetista de construccions

 • Ajudant/a de cap d'oficina tècnica

 • Ajudant/a de planificador/a

 • Ajudant/a de tècnic/a de control de costos

 • Tècnic/a de control documental

 • Especialista en replantejaments

 • Ajudant/a de processos de certificació energètica d'edificis

 • Tècnic/a d'eficiència energètica d'edificis

 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família