DUAL

Formació pràctica remunerada

Duració:

1000 h/empresa

5 h/dia

Modalitat: Beca/Contracte Laboral

Més informació

FCT

Pràctiques no remunerades

Duració:

400 h a l’empresa

4 h/dia