Tècnic/a superior en Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.

Instal·lació i manteniment

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics, que inclou els mòduls curriculars i la formació en centres de treball (FCT).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Delineant projectista d'instal·lacions calorífiques, de climatització i ventilació i extracció, d'instal·lacions frigorífiques i de xarxes i sistemes de distribució de fluids
  • Tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques
  • Tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció
  • Tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques, i
  • Tècnic o tècnica en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids


Amb aquesta titulació s'obté directament el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família