Tècnic/a superior en Automatització i robòtica industrial

Descripció

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Electricitat

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Una línia es fa 1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h). Una altra línia només de tarda (primer i segon a la tarda, de 16 a 22h)

Sortida laboral

 • Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial

 • Verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics

 • Cap d'equip en un taller electromecànic

 • Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial

 • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial

 • Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial

 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial

 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial

 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials

 • Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric

 • Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ