Tècnic/a superior en Disseny en fabricació mecànica

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental

Fabricació mecànica

Durada i horaris

La durada del cicle és de 2.000h en dos cursos acadèmics, que inclou els mòduls curriculars i la formació en centres de treball (FCT).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Delineant projectista
  • Tècnic o tècnica en disseny assistit per ordinador (CAD)
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de productes
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de matrius
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament d'utillatges
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de motlles.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família