Tècnic/a superior en Disseny en fabricació mecànica

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental

Fabricació mecànica

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Delineant projectista
  • Tècnic o tècnica en disseny assistit per ordinador (CAD)
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de productes
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de matrius
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament d'utillatges
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de motlles.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família