Què aporta l'EdT a una empresa

Disposa d’una gran varietat de serveis. L’EdT és una porta d’entrada al món de la innovació, la formació i la transferència tecnològica per a la millora de la competitivitat de qualsevol empresa, entitat u organització.

Carta de serveis