Tècnic/a superior en Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Descripció

Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

Química

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

 • Encarregat o encarregada d'operadors de màquines per fabricar i condicionar productes químics
 • Supervisor o supervisora d'àrea de producció
 • Supervisor o supervisora d'àrea de condicionat
 • Supervisor o supervisora d'àrea de planificació
 • Coordinador o coordinadora d'àrea
 • Cap d'equip de reactor/bioreactor
 • Tècnic o tècnica de control
 • Coordinador o coordinadora de magatzem
 • Encarregat o encarregada de fabricació
 • Cap d'equip de processos d'extracció i purificació de productes biotecnològics
 • Cap d'equip de sala blanca en biotecnologia
 • Supervisor o supervisora d'àrea de processos i servei biotecnològic
 • Supervisor o supervisora de seguretat en processos biotecnològics.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família