Objectius

Atenció individualitzada

Seguint la nostra voluntat d'oferir serveis distintius i de qualitat, un dels objectius del Servei d'orientació, pel que fa concretament als alumnes del centre, consisteix, d'una banda, en oferir una atenció individualitzada a tots aquells que presentin dificultats d'aprenentatge, per motius diversos, en l'assoliment correcte de les competències vinculades als seus estudis i millorar així les seves opcions d'èxit.​

Reorientar i assessorar

D'altra banda, i exclusivament pels nostres alumnes, el Servei d'Orientació té un objectiu clar: reorientar i assessorar tots aquells que tinguin dubtes sobre els estudis que estan cursant, i alhora trobar conjuntament aquelles opcions que millor s'adaptin a les seves inquietuds i capacitats.

Cal destacar, que, pels nostres alumnes, aquest és un servei voluntari.​ Per accedir a qualsevol de les opcions anteriors cal enviar un correu electrònic al Servei d'orientació de l'Escola del Treball sol·licitant-ne l'ús.​

Atenció individualitzada a tots aquells que presentin dificultats d'aprenentatge

Visites de grups escolars guiades a les nostres instal·lacions

Departament d'informació a alumnes​

El Servei d'orientació escolar ofereix informació sobre els diferents estudis que s'imparteixen al nostre centre, i està adreçat preferentment als nostres alumnes; tot i això també s'atenen consultes externes a través del correu electrònic del Servei.​

Visites guiades

De cara a altres centres o entitats oferim la possibilitat de fer visites de grups escolars guiades a les nostres instal·lacions per tal de conèixer de més aprop en què consisteixen els diferents cicles formatius (CFGM i CFGS) així com els diferents itineraris de Batxillerat.​ Per contactar i programar la trobada podeu fer arribar un correu electrònic a l'Escola del Treball indicant en l'assumpte que es tracta d'una "Visita al centre".​

Informació d’Assessorament

Projecte de Vida Professional

El Projecte de Vida Professional és una eina de suport a l'orientació acadèmica i professional al servei de l'alumnat i professorat dels centres públics, concertats i privats de la ciutat de Barcelona; s'adreça, per tant, a les diferents etapes educatives obligatòries i postobligatòries.