Tècnic/a superior en Manteniment electrònic

Descripció

Aquests estudis capaciten per mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum, així com planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

Electrònica

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació d'equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual
  • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió
  • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió
  • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica
  • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica
  • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació en xarxes locals i sistemes telemàtics
  • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics
  • Tècnic o tècnica en supervisió, verificació i control en sistemes de radioenllaç
  • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment d'equips professionals d'àudio, de vídeo i d'equips industrials.

Amb aquest títol s'obté la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família