Aquest tràmit NO s'aplica al mòdul de Formació en Centres de Treball (contacta amb el teu/la teva tutor/a​)

Informació a tenir en compte abans de sol·licitar una convalidació​

 • Sol·licitar convalidacions no és obligatori. És el/la sol·licitant, NO L'ESCOLA, qui decideix sol·licitar-les o no​.

 • Cal emplenar una sol·licitud on l'alumne/a manifesta la intenció de convalidar una o vàries matèries.​

 • La sol·licitud NO IMPLICA QUE ESTIGUIN CONVALIDADES. Fins que el/la sol·licitant no rep una resolució no estan ni convalidades ni denegades; simplement estan tramitant-se.​

 • Algunes sol·licituds es resolen a la Direcció General de Formació Professional i altres les resol el Director.​

 • Les que es resolen a la Direcció General triguen mesos en resoldre's. Ens envien la resolució a la Secretaria, Tan aviat com ens arribin, avisem a l'alumne/a per correu electrònic.​

 • Les que les resol el Director, la resolució s'envia al correu electrònic que consta a la fitxa de l'alumne/a amb còpia al/a la tutor/a.​

 • L'alumne/a que s'ha matriculat a la matèria la qual sol·licita convalidar ha d'assistir a classe fins que no tingui la resolució.​

 • Has de tenir MOLT CLAR el mòdul i les UFs a les quals sol·licites la convalidació. Tramitarem literalment les que sol·licitis. Qualsevol errada en la matèria sol·licitada és atribuïda al/ a la sol·licitant. Consulta al teu tutor o tutora el nom exacte (oficial) de les matèries sol·licitades per convalidar.​

Inici del tràmit​

Sol·licitar convalidacions en el moment de la matrícula​:

 • En el moment de la matrícula es marca les matèries que es vol convalidar.​

 • S'aporta documentació acreditativa per a la convalidació a través de l'enllaç rebut en el correu electrònic.​

 • Esperar la resolució d'atorgament o denegació.​

Sol·licitar convalidacions posterior a la matrícula​:

Tramitar el formulari

Per emplenar el formulari, el sistema us demanarà abans que us identifiqueu amb el vostre correu electrònic.

 1. Presteu atenció abans d'enviar el formulari i verifiqueu que les dades siguin correctes i que hàgiu annexat la documentació requerida.
 2. Esperar la resolució d'atorgament o denegació.​

Finalització del tràmit​

Amb la resolució enviada a l'alumne/a via correu electrònic​a

Més informació

Normativa aplicable