Tècnic/a superior en Programació de la producció en fabricació mecànica

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d'equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

Fabricació mecànica

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Tècnica o tècnica en mecànica

  • Encarregat o encarregada d'instal·lacions de processament de metalls

  • Encarregat o encarregada d'operadors de màquines per treballar metalls

  • Encarregat o encarregada de muntadors

  • Programador o programadora de màquines de control numèric

  • Programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica

  • Programador o programadora de la producció i

  • Disseny en fabricació mecànica.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família