El centre

Documents estratègics de centre

Text introducció als Documents estratègics de centre

Estratègia Digital de Centre

Estem treballant en el desenvolupament de l’Estratègia Digital de Centre. Tan aviat com la tinguem serà publicada en aquest espai.

Estratègia Digital

  • Diagnosi
  • Objectius
  • Planificació i Seguiment
  • Avaluació i millora

Cultura Digital