Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Descripció

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

Electrònica

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis

  • Especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació

  • Cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions

  • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual

  • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió

  • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió

  • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics

  • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços

  • Especialista en integració, instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics.

Amb aquest títol s'obté la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família