Projectes

Contingut

Projectes

Projectes del Centre de l'Institut Escola de Treball

L'Escola del Treball de Barcelona participa de manera activa en projectes nacionals i internacionals d'innovació aplicada, projectes com a centre d'excel·lència, i en altres projectes de transferència del coneixement i projectes educatius.