La Secretaria no tramita títols i certificats d'altres escoles que no siguin de l'Institut Escola del Treball de Barcelona o les seves escoles adscrites.​

Taxes i bonificacions LOGSE / LOE

Cicles i Batxillerat LOGSE/LOE

Exempcions i bonificacions

Taxes i bonificacions FP1, FP2, Mestratge i Oficialia​

FPI, FPII, Mestratge i Oficialia

Eviteu les duplicitats. Presenteu la vostra petició en una única sol·licitud. Aquesta queda registrada, pendent de la seva tramitació.

PAS 1: Sol·licitar a través de formulari electrònic​

Accedir al formulari

​PAS 2: Rebre resposta a la vostra petició​

El personal de Secretaria us contactarà al correu que heu indicat a la sol·licitud per informar dels passos a seguir.​

Autorització

Per autoritzar a un tercer a recollir certificats o titols haurà de presentar la següent autorització degudament signada juntament amb un document identificatiu.​

Document d'autorització