La Secretaria no tramita títols i certificats d'altres escoles que no siguin de l'Institut Escola del Treball de Barcelona o les seves escoles adscrites.​

Taxes i bonificacions LOGSE / LOE

Cicles i Batxillerat LOGSE/LOE

Exempcions i bonificacions

Titulacions de FP1, FP2, Mestratge i Oficialia​

‘El interesado deberá dirigirse siempre al Centro docente donde finalizó los estudios conducentes a la obtención del título que solicita, donde le proporcionarán la información necesaria.’

NOTA: Cal fer una petició per cada estudi que es vulgui sol·licitar el títol / certificat.

Exemple: Si voleu els títols de FP1 i FP2 cal fer dues peticions.

PAS 1: Sol·licitar a través de formulari electrònic​

Accedir al formulari

​PAS 2: Rebre resposta a la vostra petició​

El personal de Secretaria us contactarà al correu que heu indicat a la sol·licitud per informar dels passos a seguir.​

Autorització

Per autoritzar a un tercer a recollir certificats o titols haurà de presentar la següent autorització degudament signada juntament amb un document identificatiu.​

Document d'autorització