Programa Erasmus

Activitats de mobilitat d'alumnat i professorat. Programa Erasmus

L'Escola del Treball de Barcelona cerca la modernització i internacionalització de la seva oferta educativa mitjançant la participació en activitats de mobilitat del Programa Erasmus, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral, en la mesura que tot plegat afavoreix la cohesió social. Amb aquest triple objectiu en ment, la Direcció de l'Escola promourà al màxim:

 • La mobilitat dels seus estudiants de formació professional, per a la realització de pràctiques en empreses de països europeus.
 • La participació del professorat en projectes d'innovació, intercanvis i cooperació amb els altres centres de formació professional o empreses europees, dirigits a la millora d'aspectes curriculars, organitzatius, pedagògics i de metodologia docent.
 • La participació de membres de Direcció del Centre en programes europeus amb l'objectiu de analitzar i compartir experiències de gestió i d'organització dels diferents sistemes educatius i de formació professional.

Objectius

 1. Reforçar la qualitat dels programes formatius mitjançant la mobilitat d'alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
 2. Millorar el reconeixement social de la formació professional.
 3. Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals dels seus titulats.
 4. Reforçar el triangle del coneixement: educació, innovació i empreses.
 5. Millorar la governança i el finançament.

Estratègia general

 • Ampliació del nombre de mobilitats d'alumnes, mitjançant la presentació de projectes a la Agencia Nacional, a més a més de la participació habitual en els programes consorciats del Departament d'Ensenyament i de Xarxa FP.
 • Ampliació dels grups objectiu
 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus per aprovar el mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS). Certificat de l'estada internacional firmat per l'organització d'origen, intermediària i per l'empresa.
 • Difusió externa (via web) d'experiències i resultats. Difusió interna i reconeixement institucional de l'alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus.
 • Selecció d'alumnat i professorat candidats garantint l'absència de qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d'oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d'altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de las empreses locals.
 • Realització de projectes d'innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses i instituts professionals) transnacionals.
 • Realització de visites a centres educatius de rellevància internacional per estudiar el seu sistema de gestió i governança.

Selecció de socis

L'Escola del Treball selecciona els seus socis de diferents formes.

 • Mitjançant contactes que realitza el professorat de l'equip de programes internacionals, de tres formes diferents:
  • La Escola rep una petició de contacte o visita de centres d'altres països. S'analitza la proposta i si és d'interès s'estableix contacte per a concertar visites preparatòries.
  • L'Escola estableix contacte amb nous centres, amb estudis similars, i els fa arribar el nostre interès en coneixe'ls per veure si pot ser d'interès la realització conjunta de programes d'intercanvi.
  • Consultant els socis i empreses amb els que l'Escola ja ha realitzat programes Erasmus en convocatòries anteriors.
 • Mitjançant els acords que estableix el Departament d'Ensenyament, de Catalunya.

Àrees geogràfiques de destí

Durant els dos darrers cursos, l'Escola ha establert convenis Erasmus amb:

 • França: existeixen acords institucionals amb el govern català que ens facilita establir convenis amb socis francesos: Languedoc-Roussillon, Lyon y Rhône-Alpes.
 • Itàlia: en els darrers dos cursos s'han realitzat mobilitats amb despatxos d'arquitectura de Alghero.

Actualment, l'Escola es proposa consolidar les mobilitats amb aquests països i ampliar-la a dos països més, com a mínim, que són:

 • Alemanya: amb gran necessitat de tècnics en FP, aquest país és un destí molt interessant per a totes les especialitats.
 • Dinamarca: s'estan realitzant contactes amb la intenció d'establir intercanvis. La major

Grups objectiu de la mobilitat

Estudiants

Fins ara, les mobilitats s'han destinat a un únic grup: estudiants de formació professional. S'ha procurat augmentar el nombre i la qualitat de mobilitats d'estudiants per a realitzar pràctiques en empreses europees.

Professorat i equip directiu

Pel nou sexenni, es pretén ampliar les mobilitats Erasmus al professorat, amb la intenció d'intercanviar competències professionals i experiències metodològiques amb instituts i empreses. De forma similar, s'afavorirà l'estudi i contrastació de diferents sistemes educatius i de gestió de centres.