Exempcions de matèries de Batxillerat

Informació​

Contacteu amb Coordinadció de Batxillerat.

​Terminis​

​Les exempcions s'han de tramitar abans de la primera avaluació.​

Exempcions de Formació en Centres de Treball

Informació​

​La Secretaria no tramita les exempcions de Formació en Centres de Treball. Contacteu amb el vostre tutor/a.​

Consulta l'identificador de l'alumne o alumna i/o sol·licita la rectificació de les dades

Consultar identificador IDALU

Poden sol·licitar l'identificador els alumnes majors d'edat o, en cas que aquests siguin menors d'edat, qualsevol dels dos tutors de l'alumne o alumna que constin identificats al Registre d'alumnes (RALC).

Homologació d’estudis estrangers

El tràmit no es gestiona a l'Escola del Treball

Homologació de títols estrangers no universitaris​

​Homologació de títols estrangers universitaris​