El centre

Contingut

El centre

L’Institut Escola del Treball de Barcelona

L'Escola del Treball de Barcelona és una institució centenària situada en el recinte de l'Escola Industrial i dedicada a l'ensenyament de la formació professional; un centre d'ensenyaments postobligatoris i presencials, de caràcter públic, depenent del Consorci d'Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona - Generalitat de Catalunya).

Des del 2022 és centre d'excel·lència de la xarxa estatal (Convocatòria BOE, 28 de Juliol de 2022) en fabricació automatitzada a la industria avançada intel·ligent (IAI).

Avui dia l'Escola del Treball de Barcelona imparteix cicles de formació professional de grau superior i mitjà, batxillerat, programes de formació i inserció (PFI), entre d'altres cursos.

Coneix el nostre centre