Tècnic/a superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per avaluar l'eficiència de les instal·lacions d'energia i d'aigua en edificis, configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar-ne el muntatge i el manteniment amb seguretat, qualitat i respecte pel medi ambient.

Energia i Aigua

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Tècnic o tècnica d'eficiència energètica d'edificis
  • Ajudant o ajudanta de processos de certificació energètica d'edificis
  • Tècnic o tècnica comercial d'instal·lacions solars
  • Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Gestor o gestora d'energia i
  • Promotor o promotora de programes d'eficiència energètica.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família