Preguntes freqüents

Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a l'oferta dels cicles formatius de GM, GS i Cursos d'Especialització.

L'Institut Escola del Treball és un centre públic o privat?

És un centre públic que depèn del Consorci Educació Barcelona i del Departament d'Educació.

Es fan classes a la tarda?

Els cicles formatius de GM i GS es fan en horari de matí (8 a 14h) o tarda (16 a 22 h).

Els cursos d'Especialització es fan en horari de tarda (16 a 22 h)

Quines possibilitats tinc d’accedir al cicle que vull?

Hi ha més demanda que oferta, sobretot a alguns cicles superiors. Si tens una bona nota, sigui quina sigui la teva via d'accés, et serà més fàcil. Has de saber que la nostra matrícula en llista d'espera és elevada en alguns cicles formatius, això representa que molt alumnat no es matricula en el període ordinari establert. Mantenim la matrícula oberta fins la primera setmana d'octubre per cobrir totes les baixes que es puguin produir.

Puc sol·licitar la convalidació de matèries?

Sí. A l'inici de curs, obrim un període per sol·licitar les convalidacions.

Per a saber-ne més

Puc accedir a un segon curs si ja tinc cursat un primer?

Sí. Has de saber que cada centre pot distribuir les matèries de primer i segon de manera diferent. Per tant, és important que ens facis una la consulta amb les matèries que ja has cursat de primer i orientar-te en la teva preinscripció per escollir primer o segon.

Què és l’FP DUAL?

La formació professional Dual és una modalitat d'FP que es fa de forma compartida entre l'Institut i l'empresa.  Pots trobar més informació a: 

FP dual

Quant he de pagar?

En aquest web de la Generalitat podeu consultar els preus públics dels estudis de Formació Professional:

Què és IDALU (RALC)? Com saber el teu número IDALU?

L'IDALU (identificador de l'alumne/a) és el codi únic que identifica l'alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d'alumnes del Departament d'Educació.

Pots consultar el teu IDALU a través d’aquest enllaç

Es concedeixen beques o ajuts?

Les beques les concedeix l'Estat, l'Institut només les tramita.

Més informació: Becas MEC

L'horari de les pràctiques és al matí?

L'horari de les pràctiques tant pot ser en horari de matí com en horari de tarda. Això depèn de la disponibilitat de centres de pràctiques de què disposi el cicle i dels horaris que estableixen també els diferents centres de pràctiques.

És obligatòria l'assistència a les classes?

Sí, el/la professor/a passa llista a cada sessió. Les faltes d'assistència queden registrades en percentatge i poden ser consultades per a l'alumna/e. En el cas que se superi el 20% (GM) i 25% GS de faltes d'assistència en un mòdul, l'alumna/e suspendrà el mòdul en convocatòria ordinària i haurà de presentar-se a convocatòria extraordinària de tota la matèria a final de curs. En aquest percentatge de faltes d'assistència s'hi inclouen tant les justificades com les no justificades.

Hi ha cafeteria al centre?

No, no disposem de cafeteria, però tenim màquines de vending i zona de microones per escalfar el menjar.

Com puc saber...

  • La posició de la meva preinscripció en la llista d'admesos/es
  • Si les dades de la preinscripció són correctes
  • Si tinc la plaça assignada

Aquesta informàció no es pot donar per via telefònica, ja que són dades personals sensibles. Podeu rebre aquesta informació de forma presencial al centre o per via telemàtica a la web del Departament d'Educació.

Els centres de pràctiques (FCT) els escollim nosaltres o l’Institut?

L'Institut té uns centres col·laboradors on es fa l'FCT, i són els/les coordinadors/es o tutors/es els/les que fan l'assignació de cada alumne/a segons el seu perfil i les característiques del centre. Això no vol dir que no es tingui en compte les prioritats de l'alumne/a, però la decisió final és del tutor o tutora que és qui realment coneix als centres i als/les alumnes.

Puc accedir a la Universitat amb les titulacions de l'Institut Escola del Treball?

Els/les estudiants de qualsevol cicle formatiu de grau superior, poden accedir als ensenyaments universitaris de grau que desitgin.

Aquests/es estudiants poden accedir a la Universitat sense necessitat de fer cap prova de Selectivitat, ja que la seva nota d'accés és la qualificació mitjana del cicle superior. Si volen millorar aquesta nota poden presentar-se, de manera voluntària, a la fase específica de les PAU.

+ Més informació sobre les PAU.