Tècnic/a en Instal·lacions de producció de calor

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Aquest estudi substitueix Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (LOGSE).

Instal·lació i manteniment

Durada i horaris

2.000h

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics.

1.617h en el centre educatiu

383h en un centre de treball

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Instal·lador/a mantenidor/a d'equips de producció de calor
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de calefacció i ACS
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions d'aigua
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de gas i combustibles líquids

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'Instal·lacions frigorífiques i de climatització, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família