Tècnic/a en Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Instal·lació i manteniment

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Mantenidor/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Instal·lador/a frigorista en processos industrials
  • Mantenidor/a frigorista en processos industrials
  • Instal·lador/a i muntador d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals
  • Mantenidor/a i reparador/a d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'instal·lacions de producció de calor, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE). Amb aquesta titulació també s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família