Tècnic/a en Manteniment electromecànic

Descripció

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Instal·lació i manteniment

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Mecànic o mecànica de manteniment
  • Muntador o muntadora industrial
  • Muntador o muntadora d'equips elèctrics
  • Muntador o muntadora d'equips electrònics
  • Mantenidor o mantenidora de línia automatitzada
  • Muntador o muntadora de béns d'equip
  • Muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics
  • Instal·lador o instal·ladora electricista industrial
  • Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família