Tècnic/a en Construcció

Descripció

Aquests estudis capaciten per executar obres de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant-ne, controlant-ne i valorant-ne els treballs.

Edificació i obra civil

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000)

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

 • Cap d'equip
 • Paleta
 • Paredador o paredadora
 • Oficial o oficiala de mires
 • Col·locador de paviments o col·locadora de paviments
 • Constructor o constructora de pous en xarxes de sanejament
 • Encofrador o encofradora
 • Ferrallista
 • Constructor o constructora de teulades
 • Pissarrer o pissarrera
 • Aplicador o aplicadora de revestiments
 • Enrajolador o enrajoladora
 • Instal·lador o instal·ladora de sistemes d'impermeabilització en edificis i obra civil
 • Impermeabilitzador o impermeabilitzadora de terrasses

Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família