Tècnic/a en Soldadura i caldereria

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar, muntar i reparar elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, i per fer el manteniment d'equips i mitjans auxiliars.

Fabricació mecànica

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat Dual Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat Dual Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, les hores totals del conveni Dual són superiors, entre 800 i 1000).

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de matí (un grup, de 8 a 14 h) o de tarda (un grup, de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Soldador o soldadora i oxitallador o oxitalladora
  • Calderer o calderera
  • Operadors o operadores de projecció tèrmica
  • Muntador o muntadora de canonades i estructures metàl·liques
  • Reparador o reparadora d'estructures d'acer en taller i obra
  • Fuster metàl·lic o fustera metàl·lica

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família