El centre

Organització

L'Escola del Treball de Barcelona està formada per una gran comunitat de persones, organitzada en diferents òrgans directius i de representació, departaments, associacions, etc.​

Aquesta secció vol apropar-vos a aquestes persones, i en particular, a tots els professors de l'escola mitjançant l'ús del correu electrònic. Esperem que aquest mitjà faci més àgil la comunicació en un centre com l'Escola del Treball de Barcelona que, per les seves grans dimensions, es pot beneficiar molt d'aquest àgil canal de comunicació.​

Contacta directament amb el professor/a que necessitis!

Equip Directiu

El Consell Escolar de l'Escola és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa​. Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre públic, aprovar les normes d'organització i funcionament i les seves modificacions.

El Consell Escolar de l'Escola és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares, personal d'administració i serveis, l'Equip Directiu i l'Ajuntament de Barcelona. Es reuneix com a mínim un cop al trimestre.​

Organigrama de Centre

Membres de la Junta Directiva