El centre

Organització

L'Escola del Treball de Barcelona està formada per una gran comunitat de persones, organitzada en diferents òrgans directius i de representació, departaments, associacions, etc.​

Aquesta secció vol apropar-vos a aquestes persones, i en particular, a tots els professors de l'escola mitjançant l'ús del correu electrònic. Esperem que aquest mitjà faci més àgil la comunicació en un centre com l'Escola del Treball de Barcelona que, per les seves grans dimensions, es pot beneficiar molt d'aquest àgil canal de comunicació.​

Contacta directament amb el professor/a que necessitis!

Consell Escolar

El Consell Escolar de l'Escola és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa​. Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre públic, aprovar les normes d'organització i funcionament i les seves modificacions.

El Consell Escolar de l'Escola és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares, personal d'administració i serveis, l'Equip Directiu i l'Ajuntament de Barcelona. Es reuneix com a mínim un cop al trimestre.​

Consell Escolar Extracte de les NOFC (pdf)

Membres Consell Escolar
President José Luis Durán Moyano
Secretari Angel Luis Gomez Baena
Representants de l'equip directiu Belén Marín Vargas
Blai Ruíz Hernández
Representats del professorat Mercè Camarasa Pérez
Marta Estrada Tiana
Antoni Fidalgo
Joan Gensana Prim
Joaquim Gestí Bautista
Sònia Gilaberte Elvira
Josep M. Jové Casals
Representats dels pares Francisco Sanjusto Martín
Alberto Sorribas Vivas
Representats del PAS Mª Pilar Ruiz Martínez
Representats de l'Ajuntament Marleny Colmenares González
Representats de l'Ampa Marta Delgado Gasión