Curs d'especialització Robòtica col·laborativa

Descripció

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de robòtica col·laborativa, tant de braços robòtics com de robots mòbils autònoms, així com fer el muntatge, la posada en marxa i el manteniment d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat, accessibilitat i respecte al medi ambient.

Electricitat

Durada i horaris

400h

La durada és de 600h. distribuïdes en un curs acadèmic

297h en el centre educatiu

103h en un centre de treball

Tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes de robòtica col·laborativa
  • Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes de robòtica col·laborativa
  • Projectista de sistemes de robòtica col·laborativa
  • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes de robòtica col·laborativa
  • Programador o programadora de robots col·laboratius