Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Descripció

FP Dual

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Electricitat

Durada i horaris

2.000h

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics.

1.617h en el centre educatiu

383h en un centre de treball

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis
  • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
  • Electricista de construcció
  • Electricista de manteniment
  • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
  • Muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica
  • Instal·lador o instal·ladora de telecomunicacions en edificis i habitatges

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ