Tècnic/a en Instal·lació i moblament

Descripció

Aquests estudis capaciten per instal·lar elements de fusteria i estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, ajust i acabat, i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Fusta, moble i suro

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat DUAL Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat DUAL Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, el conveni Dual són més hores a l'empresa, entre 800 i 1000)

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Cap d'equips de fusters de fusta
  • Fuster o fustera d'armadures a la construcció
  • Fuster o fustera en general
  • Fuster o fustera de decorats
  • Ebenista i treballador assimilat o treballadora assimilada
  • Muntador i instal·lador de mobles o muntadora i instal·ladora de mobles
  • Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família