Tècnic/a en Fusteria i moble

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Fusta, moble i suro

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat DUAL Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat DUAL Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, el conveni Dual són més hores a l'empresa, entre 800 i 1000)

1r. curs de matí (de 8 a 14 h) i 2n. curs de tarda (de 16 a 22 h)

Sortida laboral

  • Operador/a de màquines fixes per fabricar productes de fusta
  • Operador/a de premses
  • Operador/a de banc d'armar
  • Muntador/a acoblador/a d'elements de fusteria
  • Envernissador/a i lacador/a
  • Responsable de secció d'acabats.

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família