Beneficis de la Formació Dual

L'empresa participa en la responsabilitat social de fomentar la formació i l'ocupabilitat de les persones, amb l'adició de què el centre ajudarà a resoldre els dubtes corresponents amb la feina realitzada.

Aprenentatge

Amb l'FP Dual es recupera el model d'aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves.

Creixement

L'FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat i per tant es forma i creix amb la realitat de l'empresa.

FP DUAL…?

La FP DUAL combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració en el procés formatiu dels alumnes entre les empreses i l'escola del treball, que es el centre de referència en Lleida de la FP DUAL.

  • Existeix un mínim d'un 33% d'hores de formació en l'empresa.

  • La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.

  • Hi ha una retribució econòmica i la alta a la Seguretat Social.

  • La duració dels estudis pot ser de 3 anys en lloc de 2 anys.

Com acull l’empresa a l’aprenent?

L'empresa acull l'aprenent/a mitjançant l'estada formativa, que es desenvolupa en dues fases.

 

Relació

Durada

Retribuacions

Seguretat Social

1a fase INTEGRACIÓ

FCT(opcional)

80-100 hores

No remunerades

Sense alta a la SS.Assegurança escolar

2a fase CONSOLIDACIÓ

OPCIÓ 1

Contracte de Formació en Alternança

Mín de tres mesos

Màx de dos anys

L'establert per aquests contractes en el conveni d'aplicació

Retribució mínima el primer any del 60% establert per la categoria professional i del 75% el segon any

Alta a la SS com a treballador

BONIFICACIÓ QUOTES DE LA SS:

100%

Plantilla de menys de 250 treballadors

75%

Plantilla igual o superior a 250 treballadors.

 

OPCIÓ 2

Beca

(signatura d'un acord formatiu entre empresa, centre i aprenent/a)

1.000 hores

Pactades entre empresa i centre educatiu.

Retribucions mínimes:

Grau Superior

60% SMI primera meitat

70% SMI segona meitat

Grau Mitjà

50%SMI

Alta a la SS com a becari

(pràctiques curriculars)

Bonificació 100% quotes SS

 

OPCIÓ 3

Qualsevol modalitat de contracte laboral

La formació lligada a l'escola serà de 1.000 hores

Segons conveni

 

Beneficis per les empreses

Recuperem la figura de l'aprenent

Amb la Fp Dual, l'empresa recupera la figura de l'aprenent. Podrà incorporar personal qualificat que ha format ell mateix durant un període llarg d'un any sencer amb uns costos laborals baixos. D'aquesta manera es facilita la incorporació de talent jove que ja coneix l'empresa i es garanteix el relleu generacional

Formats en la cultura de l'empresa

Els alumnes que han fet l'estada Dual a l'empresa ja estan formats en la cultura, processos, metodologies i tecnologies de l'empresa (llenguatges de programació, frameworks)

Pla d'activitats alumne/a-empresa

L'empresa assignarà a l'alumne/a la figura del tutor d'empresa, que li farà el seguiment i tindrà comunicació amb el tutor de l'institut. L'empresa i l'institut pactaran el Pla d'Activitats que portarà a terme l'alumne/a durant tota l'estada i la feina realitzada a l'empresa tindrà incidència amb l'expedient acadèmic

Incorporació al mercat laboral

En un context de creixement de l'empresa, és molt possible que al finalitzar l'estada DUAL l'alumne/a acabi incorporant-se a la plantilla