Tècnic/a en Preimpressió digital

Descripció

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions dassemblatge en publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines,obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Arts gràfiques

Durada i horaris

La durada és de 2.000 h. distribuïdes en dos cursos acadèmics. En la modalitat DUAL Bàsica, 1485 h a l'Institut i 515 h a l'empresa. En la modalitat DUAL Intensiva, 1287 h a l'Institut i 713 h (curriculars) a l'empresa (en aquest cas, el conveni Dual són més hores a l'empresa, entre 800 i 1000)

Matí (de 8 a 14 h)

Sortida laboral

 • Tècnic o tècnica en preimpressió
 • Tècnic o tècnica en tractament de textos
 • Tècnic o tècnica en tractament d’imatges
 • Maquetista i compaginador o compaginadora digital
 • Tècnic o tècnica en publicacions electròniques i multimèdia
 • Preparador o preparadora darxius digitals
 • Operador o operadora descàner i especialista de color
 • Tècnic o tècnica en imposició digital
 • Operador o operadora dequips de filmació d'ordinador a planxa
 • Operador o operadora dequips de filmació d'ordinador a pantalla)
 • Operador o operadora dequips de filmació d'ordinador a fotopolímer
 • Tècnic o tècnica en impressió digital

Contingut curricular

Accés a fitxer PDF amb més informació sobre el curs.

FAQ

Estudis de la mateixa família