Notícies

Entrem a la comunitat Pact for Skill

Fa uns mesos vam publicar que l’Escola del Treball va passar a formar part d’un CoVE (Center of Vocational Excellence), la xarxa europea de centres d'FP d'excel·lència.

En el nostre cas, estem col·laborant amb altres centres educatius, empreses i entitats públiques i privades d’Europa en el projecte  “Excellence in Green and Digital Manufacturing” (en el sector de la Fabricació Avançada), amb EXCEED com a acrònim.

Ens plau anunciar que l’EXCEED ha entrat oficialment a la prestigiosa comunitat Pact for Skills. Aquesta aliança estratègica remarca el compromís per a un perfeccionament i reconducció de la força de treball d’Europa, enfocada a la inversió en qualitat per la millora de les competències professionals a través de la formació professional, entre d’altres.

Ens honora que la Comissió Europea ens doni el seu suport i així consta a la web de Pact for Skills, a la secció de socis.

Font: Exciting Announcement from the Exceed partnership

El nostre CoVE (EXCEED)

Els directoris d'intervenció són:

1) Formació permanent, millorant  la capacitació de persones adultes i treballadores poc qualificades i en risc de marginació, i poder fer així l'acompanyament cap a la  transició digital i ecològica dels processos de producció en la Fabricació Avançada.

2) La creació de noves competències professionals en l'FP (EQF 4,5), reforçant l'oferta de l' FP mitjançant el disseny de nous plans d'estudis i l'actualització dels existents a nivell nacional. 

3) La retenció i atracció al talent,  intercanviant bones pràctiques entre països referides a la retenció i atracció de talent, i millora mútua generada per l'intercanvi i l'anàlisi comparada de metodologies adoptades, iniciatives existents.

4) La co-creació d'ecosistemes de competències professionals,  creant una plataforma internacional de múltiples parts interessades per unir esforços i així poder fer front a la transició digital i ecològica.