Projectes d'Innovació Aplicada

Aplicació de Tecnologies Immersives en Soldadura

Aplicació de Tecnologies Immersives en Soldadura en els processos claus educatius: ensenyament-aprenentatge-orientació. Utilitzar la digitalització i les tecnologies immersives aplicades al procés d'ensenyament-aprenentatge de soldadura.

Any

2021-2022

Duració

15 mesos

Ajuda pressupostària per al centre

50.000€

Resum

La pandèmia ha evidenciat en el nostre sistema educatiu que la digitalització en els processos d'ensenyament-aprenentatge-orientació seran clau a present i a futur. És per això que el nostre projecte se centrarà en la introducció de la Simulació basada en la Realitat Augmentada aplicada als Processos de Soldadura i mecanitzat. Aquesta tecnologia:

D'una banda, s'introduirà en els processos d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat de diferents famílies professionals amb Resultats d'Aprenentatge vinculats a la soldadura: Automoció, Soldadura, Fabricació Mecànica, Mecatrònica, etc. Començant per la FPB i acabant en els Graus Superiors, sempre tenint en compte l'atenció a la diversitat, la inclusió i la projecció de futur de l'alumnat. Aquesta formació innovadora i atraient facilitarà l'adquisició de competències professionals necessàries per a incorporar-se a un mercat laboral majorment industrial amb alta demanda d'ocupació en aquest Sector en les zones d'influència dels centres participants.

D'altra banda, per a integrar en els processos d'orientació d'estudis que donen accés a Formació Professional, tenint en compte la bretxa de gènere. Per a dur a terme el projecte comptarem amb l'empresa Augmented Training que impartirà formació als docents participants dels quatre centres els qui, posteriorment, seran els responsables d'introduir el nou recurs metodològic en les seves programacions, en el seguiment de els/as alumnes/as participants, així com treballar junt els serveis d'orientació dels centres per a executar accions a través de la simulació per a impulsar les vocacions industrials (STEAM) de l'alumnat.

Centres participants

Salesians de Sarrià

Centre educatiu d'ensenyaments postobligatoris, resultant de la unió funcional de les ESCOLES PROFESSIONALS SALESIANES DE SARRIÀ, entitat centenària i pionera a Catalunya en el món de la Formació Professional, i del col·legi SANT ANGEL, dedicat a l'ensenyament de Batxillerat.

Escola del Treball

Més de cent anys d'antiguitat impartint la docència de diferents professions amb una capacitat d'alumnat de 2800 matriculats aproximadament entre Batxillerat, PFI i Cicles formatius. Es tracta d'un centre amb una marcada tendència Industrial.

IES Cotes Baixes

L’IES Cotes Baixe és un centre situat a la ciutat d'Alcoi que ha evolucionat d'un centre de Formació Professional Industrial Politècnic a un centre amb una oferta formativa que abasta secundària, Batxillerat i FP Industrial. Actualment compta amb 1200 alumnes i 145 professors. L'oferta formativa està abocada principalment al sector industrial.

IES Tirant Lo Blanc

IES TIRANT LO BLANC, es tracta d'un centre educatiu amb una consolidada identitat al si de la comarca valenciana de la Safor, situat a la ciutat de Gandia. Actualment compta amb 2015 alumnes i 186 professors. El centre té una oferta educativa que abasta secundària, batxillerat i FP vinculada majoritàriament a la indústria.

Objectius generals del projecte

Utilitzar la digitalització com a palanca de canvi en els processos d'ensenyament-aprenentatge-orientació dels centres per afavorir el trànsit de l'alumnat cap al Mercat Laboral per ocupar llocs d'Alta Qualificació professional dins de la Indústria 4.0.